5. JUBILEJNÍ ROČNÍK KONGRESU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V UM

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

5. JUBILEJNÍ

KONGRES

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V URGENTNÍ MEDICÍNĚ

aneb

s čím se nesetkáváme každý den

ve spolupráci se

vodní záchrannou službou ČČK

a HS Krkonoše

Tématické okruhy: voda, země, oheň a vzduch

Termín: 29.10. – 31.10.2014

Místo konání: Horský hotel Stráž Jablonec nad Jizerou, www.hotelstraz.cz

Pořádá: MUDr. Olga Škodová a MUDr. Eva Tauchmanová

Jako každý rok uslyšíte prakticky zaměřené přednášky (studie, grafy, statistiky apod zde nejsou na pořadu dne…) a to nejen od lékařů, záchranářů, ale i dalších členů IZS

„Kongres bude ohodnocen kreditními body“

PŘIHLÁŠKY: Zasílejte – olga.skodova@atlas.cz

REGISTRAČNÍ POPLATEK + POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ:

Registrační poplatek 1000,-kč

Ubytování 29.-30.10.2014 – 300,-kč

30.10.-31.10.2014 – 300,-kč

Zasílejte na účet č. 186000796/0600, v.s. rodné číslo nebo IČO organizac

PROGRAM

Na téma – ne vždy vyhráváme….

STŘEDA 29.10.2014

Workshop 29.10. – 30.10. 2014  Rozšířená kardiopulmonální resuscitace za nestandardních podmínek
MUDr. Petr Mokrejš, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

MUDr. Marek Vašák,Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

MUDr. Eva Tauchmanová, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

 

Workshop bude probíhat 29.10. (od 18:00 do 22:30) a 30.10. (od 9:00 do 22:15), pro jednu skupinu vždy 90 minut.

nutná registrace na workshop již při přihlášení!!!

Program 29.10. 2014
Odpoledne v Singing rocku – polygon

ukázky a možnost nácviku základních lanových technik pod dohledem instruktora – 2 hodinové cykly

Program 30.10. 2014
Nejčastější chyby a omyly při prohlídce těla zemřelého
MUDr. Radovan Havel,KN Pardubice

10:00 – 10:20

Novinky v popáleninové medicíně
MUDr. Aleš Menšík,Báňská záchranná služba Ostrava

10:20 – 10:40

Hromadná otrava oxidem uhelnatým
MUDr. Petr Mokrejš, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

10:40 – 11:00

Otrava oxidem uhelnatým – doporučené postupy léčby
MUDr. Eva Tauchmanová, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

11:00 – 11:20

Spolupráce ZZS a HZS v obtížném terénu
kpt. Mgr. Jakub Krček, Hasičský záchranný sbor Frýdek Místek

MUDr. Marek Vašák, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

11:20 – 11:40

  Závažné mechanismy úrazu

 

MUDr. Eva Tauchmanová, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

11:40 – 12:00

  Oběd

12:00 – 13:00

  Anesteziologie v extrémních podmínkách

 

MUDr. Kristina Höschlová, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

13:00 – 13:30

  Možnosti řešení zdravotních komplikací při vysokohorské turistice

 

MUDr. Hynek Cvalín, PRIVAMED, a.s., Plzeň

13:30 – 14:00

  Bezpečnost při zásazích v obtížném terénu, spolupráce s horskou službou

 

Mgr. Martin Riedel, DiS., Horská služba ČR

14:00 – 14:30

  Spolupráce v posádce LZS při zásazích v obtížném terénu

 

Ing. Martin Kadlec, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

14:30 – 15:00

  Přestávka

15:00 – 15:30

  Tonutí – fyziologie a léčba

 

MUDrMarek Vašák, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

15:30 – 16:00

  Zásady záchrany tonoucího

 

Adéla Černá, DiS., Vodní záchranná služba ČČK Praha

16:00 – 16:30

  Zásady záchrany tonoucího na divoké vodě

 

Mgr. Jan Sedláček, DiS., Vodní záchranná služba ČČK Praha

16:30 – 17:00

  Trauma z visu

 

MUDr. Eva Tauchmanová, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

17:00 – 17:30

  Diskuze

17:30 – 18:00

  Program 31.10. 2014   Branně společenská hra pod dozorem horské služby

9:00 – 12:00

  Oběd, vyhlášení výsledků, ukončení kongresu

12:00 – 13:30

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16 a podle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.

 

Akce je zařazena do Centrálního registru akcí ČLK pod číslem ….. (akreditace č. …..) a je ohodnocena 8 kredity

Akce je zařazena do kreditního systému vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. (POUZP)
pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře pod číslem
….. a je ohodnocena …kreditem

Odborný garant akce: MUDr. Jan Lejsek,náměstek PNP a vzdělávání Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p.o.